अनाकार उत्पादनहरू

  • EMC Common Mode Choke Cores

    EMC साझा मोड Choke कोर

    सामान्य मोड चोक्सहरू (सीएमसी) इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हस्तक्षेप (EMI) को व्यापक प्रसारको साथ EMI लाई दबाउन प्रयोग गरिन्छ।