बॉल-पोइन्ट पेन टिपका लागि अल्ट्रा फ्री-कटिंग स्टेनलेस स्टील वायर